How to order and payment

วิธีการสั่งซื้อ


1. สั่งซื้อทาง Webpage : www.swagleathershop.com

  • เลือกสินค้าที่คุณต้องการ โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้า 
  • หากต้องการซื้อของเพิ่ม ให้คลิกที่ซื้อของต่อ หากซื้อสินค้าครบแล้วให้เลือกที่ชำระเงิน 

  • หากต้องการสมัครสมาชิก ให้เลือกที่สมัครสมาชิก หากทางลูกค้ายังไม่ต้องการสมัคร ให้คลิกที่ สั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิก
  • กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้คลิกที่ เข้าสู่ระบบและสั่งซื้อสินค้า

  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ยืนยันการสั่งซื้อ
  • เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียดว่าลูกค้าได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

2. สั่งซื้อทาง E-mail : swagleathershop@gmail.com
3. สั่งซื้อทาง Line ID : swagleathershop
4. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 087-708-5551, 087-708-5553, 086563336

 

วิธีชำระเงิน
ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินเท่านั้น

 

ธนาคารสาขาชื่อบัญชีเลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทยประตูน้ำปทุมวันสุกัญญา อำนวยศิริกุล005-2-95719-2
ธนาคารไทยพาณิชย์มาบุญครองสุกัญญา อำนวยศิริกุล172-207502-8
ธนาคารกรุงศรีเดอะมอลล์บางแคสุกัญญา อำนวยศิริกุล450-1-12645-3
ธนาคารกรุงเทพประตูน้ำสุกัญญา อำนวยศิริกุล106-529716-8
Powered by MakeWebEasy.com